EGYÉNI/VEZETŐI/CSAPATFEJLESZTÉS

„A fejlődés nem arról szól, hogy jobb munkavállalóvá vagy vezetővé váljunk. A fejlődés arról szól, hogy jobb emberré váljunk. Olyan emberré, aki képes és hajlandó a legtöbbet fektetni saját magába, hogy értelmet és szépséget nyerjen a saját élete és ezáltal másoké is.”

Sameh Elsayed

Coaching szolgáltatásunk egyéneknek és csapatoknak nyújt hosszú távú fejlődési lehetőséget kompetenciáik fejlesztésében és önismeretük növelésében egy sikeres és kiegyensúlyozott karrier- és életút felé. Mivel a coaching egy „szelíd módszer”, ezért a célunk olyan felismerésekhez, rádöbbentésekhez vezetni a coacheet, amelyeken keresztül képes elindulni a saját útján és a tanult eszközök/módszerek segítségével tartós változtatásokat tud elérni a saját életében.

Egyéni/vezetői támogatás, vezetőfejlesztés

Hisszük, hogy csak az lehet igazán sikeres a munkájában és a magánéletében, aki tisztában van önmagával, értékeivel, erősségeivel és fejlesztendő területeivel. Akinek van bátorsága szembenézni önmagával és hajlandó tenni is a céljai, vágyai eléréséért. Aki nem kívülről várja a változást, hanem belülről kezd építkezni, hajlandó és mer változtatni saját viselkedésén, szokásain, attitűdjén és felvállalja a felelősséget saját karrier- és életútjának alakulásáért. Ez sokszor kemény munkával jár, de hosszú távon megéri, mert kulcsot kap saját életéhez.

Minden egyéni coaching folyamatunk – legyen szó akár specialistáról, akár vezetőről – egy alapos önismereti felfedezéssel indul, erre épül rá a fejlesztendő kompetenciák/területek további elemzése, feltárása és fejlesztése.

Egyéni coaching fajtái:
  • Vezetői coaching
  • Life coaching
business coach
Egyéni coaching témakörök:
  • Asszertivitás – asszertív viselkedés, asszertív kommunikáció, konfliktuskezelés
  • Delegálás – kontroll versus delegálás
  • Döntéshozatal – döntéshozatali képesség erősítése, fejlesztése
  • Kommunikáció – prezentációs és tárgyalási készségek fejlesztése, hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció
  • Life coaching – magánéleti elakadások, életközepi válság, párkapcsolat, életcél és egyéni motivációk meghatározása, karrier-menedzsment, önbizalom és bizalom erősítése
  • Mások fejlesztése és motiválása
  • Stratégiai szemlélet erősítése
  • Stresszmenedzsment – munka-magánélet egyensúlya, hatékony stresszkezelési módszerek és technikák, egyéni megküzdési stratégiák, hatékony időgazdálkodás, kiégés megelőzése és kezelése
  • Változáskezelés
Hogyan zajlik az egyéni coaching?

A coach és a coachee először egy nulladik alkalom során találkoznak egymással, ahol lehetőségük van megismerni egymást és eldönteni, hogy tudnak-e együtt dolgozni, megbíznak-e egymásban. Ezt követően 1,5-2 hetente ajánlott találkozniuk és az adott témán dolgozniuk. Egy coaching alkalom általában 60-90 percet vesz igénybe és a teljes coaching folyamat kb. 6-10 alkalmat igényel, a coachee témájától és a megoldandó helyzettől függően.

Csapattámogatás, csapatfejlesztés

Mi a team coaching?

Egy olyan fejlesztési eszköz, amely a különböző egyénekből álló, de közös célért küzdő csapatok fejlesztését, hatékonyságának, eredményességének növelését segíti elő. Fontos, hogy valós idejű beavatkozásokat tesz lehetővé a coach és a csapattagok közös munkája által az egyes coaching alkalmak során, ezért azonnali változásokat idéz elő a csapattagok működésében. Pont ebben rejlik az ereje és emiatt vált napjaink egyik leghatékonyabb csapatfejlesztési eszközévé.

A team coaching során azzal dolgozunk, amink van. Emiatt nincs szükség előre kitalált helyzetekre, feladatokra, játékokra, mint ahogy például az egy tréning során történik, hisz a témák, helyzetek folyamatosan alakulnak a csapat működése közben, így lépésről lépésre bukkannak elő a megoldandó helyzetek, a csapat valódi hatékonyságát gátló tényezők.

Team coaching
Mikor ajánlott a team coaching?

Ha valamilyen oknál fogva „elakadt a csapat, úgy mint:

  • csapaton belüli konfliktusok, kommunikációs problémák feltárása és megoldása esetén
  • a csapat teljesítményének növelése miatt
  • szervezeti változások, átalakulások során (pl. új vezető vagy több új csapattag érkezése egy meglévő csapatba)
  • a csapaton belüli felelősségi körök, hatáskörök tisztázása végett
  • a csapat céljainak és feladatainak tisztázása miatt
  • a csapatnak más csapatokkal való együttműködésében, szerepének, feladatainak meghatározásában
  • közép- vagy felsővezetői csapatok együttműködésének fejlesztésére
Hogyan zajlik egy team coaching folyamat?

A team coaching folyamatot minden esetben megelőzik az úgynevezett egyéni interjúk a csapattagokkal, ezt követően pedig lehetőség van egy nulladik team coaching alkalomra a coach és a csapat között. Ennek során meggyőződhetnek arról, hogy valóban tudnának-e egymással együttműködni, el tudják-e képzelni együtt a folyamatot.

Egy folyamat kb. annyi alkalmat igényel, ahány fős a csapat. Ideális, ha a team coach és a csapattagok 2 hetente találkoznak kb. 3-4 órás időtartamra. 6-8 főig egy team coach is levezényelheti a folyamatot, viszont ennél nagyobb létszámú csapatoknál már mindenképpen ajánlott két team-coach részvétele, a csapaton belüli dinamikák eredményesebb feltárására, nyomon követésérére és a coaching folyamat gördülékenységének biztosítására.

Ha programunk felkeltette az érdeklődését, forduljon hozzánk bizalommal
Deák Andrea
Ügyvezető

+36 20 936 4183

andrea.deak@greensearch.hu
GS-Andi-8373
Martonosi Nagy Judit
Senior tanácsadó, coach

+36 70 208 4316

hrservices@greensearch.hu
judit-allo