ADÓVÁLTOZÁSOK 2019/2020

Általános forgalmi adó

 • A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke 18%-ról 5%-ra csökken.
 • Módosulnak a vevői készletre vonatkozó szabályok. A vevői készlet lényege, hogy a termékek eladója anélkül tud egy másik tagállamban készletet fenntartani és az ottani vevőjét kiszolgálni, hogy ott adóalanyként bejelentkezne, és a helyi áfát felszámítaná. Az erre vonatkozó szabályokat a 2018/1910 sz. tanácsi irányelvvel egységesítették, ezzel párhuzamosan a magyar szabályokat is pontosítják:

o 12 hónapnál hosszabb ideig nem tartható egy termék a vevő készletben (addig le kell jelenteni a közösségi értékesítést, ill. azt követően már csak magyar áfával lehet eladni a terméket a vevőnek).

o A 12 hónapos időszak alatt a terméket vissza is lehet szállítani, ill. a vevő helyébe léphet egy másik vevő is.

 • Láncügyletek esetén a törvény eddig is vélelmezte, hogy a fuvarozást intéző közbenső szereplő beszerzőként jár el. Az új szabályok rögzítik, hogy ezt a vélelmet csak azzal lehet megdönteni, hogy a közbenső szereplő az eladójával közli a kiindulási tagállamban kapott adószámát.
 • Az eladónál utólag csökkenthető a fizetendő adó alapja, ha a számlából eredő követelése behajthatatlannak minősül az alábbiak szerint:

o legalább 2 éve folyó felszámolás vagy végrehajtás során igazoltan nincs rá fedezet, vagy

o a követelést a hitelező az egyezségi megállapodás keretében elengedte.

A rendelkezés csak a független felek felé legalább az utólagos áfacsökkentés előtt egy évvel (de 2015.12.31. után) teljesített ügyletekre alkalmazható. További feltételek:

o az eladó jelenleg nem áll, a vevő pedig az eredeti teljesítéskor nem állt csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,

o a vevő az eredeti teljesítéskor a nagy összegű adóhiánnyal vagy adótartozással rendelkezők adatbázisában és a törölt adószámos adózók listáján sem szerepelt, ill. az adóhatóság nem hívta fel a figyelmet a vevő adómegkerülést valószínűsítő magatartására,

o a vevőt tájékoztatni kell az adólevonásról,

o a behajthatatlan követelés más módon sem térült meg.

 • A közösségi termékértékesítés adómentességéhez mindenképpen szükséges, hogy a vevő közösségi adószáma a célországban rendelkezésre álljon, és az eladó az ügyletet összesítő nyilatkozatában helyesen szerepeltesse.
 • Legkésőbb az elévülés előtt fél évvel különleges adóvisszatérítés kérhető az adóhatóságtól, ha a beszerzést terhelő áfát más módon nem lehet érvényesíteni (pl. a tévesen felszámított áfát az eladó megszűnés miatt nem tudja korrigálni), és az áfa eredetileg befolyt a költségvetésbe.

Személyi jövedelemadó, járulékok

 • 2020. január 1-jétől bevezetik a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, mely a munkával szerzett jövedelemre élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességet biztosít. Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt 4 gyermekre tekintettel jelenleg is családi pótlékra jogosult, vagy jogosultsága korábban legalább 12 éven keresztül fennállt.

A bérjövedelmen és egyéb nem önálló jövedelmen kívül az alábbiakra vonatkozik még a mentesség:

o egyéni vállalkozásból származó jövedelem, vállalkozói osztalékalap

o mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem

o választott könyvvizsgálói tevékenységből származó jövedelem

o az európai parlamenti képviselői, helyi önkormányzati képviselői jövedelem

o olyan munkavégzésre irányuló szerződés alapján szerzett jövedelem, amely szerződést a magánszemély nem egyéni vállalkozóként kötötte

A négygyermekes anyák kedvezménye minden más adóalap-kedvezményt megelőzően érvényesíthető a feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozat alapján. (Ennek alapján a kedvezményt már év közben az adóelőlegek levonásakor is figyelembe lehet venni.)

 • A szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5%-ra csökken 2019. július 1-jétől.
 • A nem biztosított magánszemélyek által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7710 forint (napi összege 257 forint) lesz 2020. január 1-jétől az idei 7500 Ft/hó ill. 250 Ft/nap helyett.

Társasági adó

 • Az adóév utolsó hónapjának 20-áig esedékes feltöltési kötelezettség megszűnik (aki az adó-felajánlás miatt mégis alkalmazná, az külön bejelentés mellett megteheti, de a 2019-ben kezdődő adóévben már nem kötelező feltölteni.)
 • Pontosítják a csoportos társaságiadó-alanyiságra vonatkozó szabályokat:

o a törvény egyértelműsíti, hogy a közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazati jogát egybe kell számolni a 75%-os szavazati jog számításakor (ha pl. az egyik cég csak a férj, a másik pedig csak a feleség tulajdonában van, beléphet mindkét cég a csoportba);

o a csoporttagoknak nem közvetlenül a NAV felé, hanem csak a csoportképviselő felé kell adatot szolgáltatniuk, melyet a csoportképviselő a társasági adóbevallás keretében továbbít a NAV felé (a csoportképviselő teszi meg az elvárt adóra vonatkozó nyilatkozatot is a csoporttag nevében);

o újonnan alapított cégek is bekerülhetnek a csoportba az adóhatóság engedélyével;

o rendezik a társaságiadó-felajánlással kapcsolatos teendőket a tagság megszűnése esetén, valamint a fejlesztési tartalékhoz, ill. bejelentett immateriális javakhoz kapcsolódó kedvezmények szankciós visszafizetésének módját, ha a cég a csoportba lépést követően nem teljesíti a feltételeket.

 • A kis- és középvállalkozások által megvalósított beruházásokra vonatkozó adókedvezmény határértékei csökkennek.
 • A vagyonkezelő alapítványok, mint új jogi formák megjelennek a társasági adótörvényben is adóalanyként.
 • Az adókikerülés megelőzését célzó EU tanácsi irányelv nyomán a törvény bevezeti többek között a strukturált jogügylet, a hibrid gazdálkodó szervezet és az önálló adóalanyként figyelembe nem vett állandó telephely fogalmát, valamint speciális rendelkezések jelennek meg a tőkekivonásra vonatkozóan.
 • A transzferár-szabályokat apport esetén nemcsak a már többségi befolyással rendelkező tagnak kell alkalmaznia, hanem annak a tagnak is, aki az apport révén szerzi meg a többségi befolyást.

Speciális adózási formák

 • Az EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) 2020-tól megszűnik.
 • A KIVA (kisvállalati adó) adókulcsa 2020-tól 13-ról 12%-ra csökken. Ezzel az adózási formával továbbra is kiváltható a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás, és a társasági adó. Az adó alapja nem változik: egyrészt a munkabér, másrészt a tulajdonosok részére kiosztott profit.

Egyéb adónemek

 • A reklámadó mértéke 0%-ra csökken egységesen 2019. július 1-jétől 2022. december 31-ig (ebben az időszakban nem kell eleget tenni sem a bejelentkezési, sem a bevallási kötelezettségnek). A 2019-es adóév adóelőlegének csak a felét kell megfizetni július 20-ig vagy október 20-ig.
 • Az iparűzési adó tekintetében

o továbbra is megmarad az előleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettség,

o a NAV felé elektronikusan benyújtott bevallásokat a NAV hiba esetén 2020. január 1-jétől nem továbbítja az önkormányzat felé, hanem javításra szólítja fel az adóalanyt,

o megszűnik a bejelentkezési kötelezettség, amennyiben az adózó a NAV felé bejelenti az iparűzésiadó-telephelyre és az adóügyi képviseletre vonatkozó információkat. Ebben az esetben ezeket a NAV automatikusan továbbítja a megfelelő önkormányzat felé.

 • Az innovációs járulék esetében is eltörlik a feltöltési kötelezettséget. A negyedévet követő hó 20-ig megfizetett előlegeket az adóévet követő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig kell kiegészíteni az éves adó összegére (ill. a többletet is ekkortól lehet visszaigényelni). Ez a szabály már a 2019-ben kezdődő adóévben is alkalmazható.
 • A cigeratta jövedéki adója 2020-tól ill. 2021-től fokozatosan az uniós adóminimum szintjére emelkedik. Ezzel párhuzamosan a fogyasztási dohány jövedéki adója is nő.